Bolinder-Munktell, Volvo, BM
Bolinder-Munktell, BM, Volvo, BM 350, boxer, BM 470, bison, BV 202, T 500, T 800, T 400, buster

Munktell

Munktells Mekaniska Verkstad,
opgericht in Eskilstuna in 1832.

MunktellGeschiedenis / informatie

Johan Theofron Munktell werd geboren op 20 maart 1805.
Zijn vader was toen dominee in Kärrbo en hield zorgvuldig een dagboek bij, dat later gepubliceerd is.
Dat is de oorzaak waarom de jeugd van zijn zoon bekend is. Zijn familie had een verdienstelijke achtergrond in de mijnbouwindustrie met bij Stora Kopparberg (vrij vertaald: grote koperberg). 

Johan Theofron, die al vroeg liet zien dat hij technische aanleg had, kwam op de leeftijd van 18 jaar naar Stockholm, waar hij een leerling was bij Gustaf Broling. Om te slagen voor het vak economie produceerde en verkocht hij rekenlinialen van buxushout en stalen pennen. Na enkele jaren in de praktijk gewerkt te hebben, werd hij voorman in 1826 bij de Kongl. Myntverket (vrij vertaald: Koningklijke Muntfabriek), waar hij - vaak met eigen inspanning - alle muntmachines moderniseerde. In zijn vrije tijd maakte hij ook de eerste drukpers van Zweden voor Lars Johan Hierta van Aftonbladet (Zweedse krant). 

In 1826 gaf Vrijstad Eskilstuna opdracht om een machinefabriek op te richten. In oktober dat jaar werd de werkplaats gestart met slechts enkele medewerkers in een gehuurd pand op de hoek van de huidige Drottning- en Rademacher straat. Al in 1839 verhuisde hij het bedrijf naar een eigen onderkomen aan de andere kant van de rivier.

munktells fabriek Eskilstuna
Munktells fabriek, Eskilstuna

Daar gaf hij les in machinewerkzaamheden, want het personeelsbestand bestond voornamelijk uit eenvoudige ambachtslieden. 's Avonds en op zondag onderwees hij "begaafde jonge mannen in lineair tekenen en geometrie". Zo legde hij de basis voor de regionale technische opleidingen, die ontwikkelde van zondag- en avondschool tot een opleiding op universitair niveau. 

In 1835 maakte hij een studiereis naar Engeland, waar hij John Ericson ontmoette en zelfs George en Robert Stephenson. Dat gaf hem zowel de kennis en de aanzet tot het bouwen van een locomotief. Bij thuiskomst wachtte hem een groot project, dat nam al zijn tijd in beslag, de modernisering van het gehele machinepark bij Carl Gustafs Stads Gevärsfaktorit (gewerenfabriek). Zo werd het bedrijf een belangrijke fabrikant van werktuigmachines, zoals draaibanken, boormachines, smeden, persen en slijpmachines. Die kon hij ook aan andere klanten verkopen, dit heeft bijgedragen aan de opbouw van de Zweedse gemechaniseerde fabrieksindustrie.

Munktells locomobiel

De fabricage van stoommachines, locomobielen en de locomotieven begon in het midden van de 19e eeuw en vereiste een nieuwe organisatie en uitrusting die werd gebruikt in de productie.

Hoewel het gebruik van machines toenam, was er nog veel handwerk in de vorm van het smeden, vijlen en schuren. Een eigen gieterij werd pas gebouwd 1860.

Een ander ding dat problemen veroorzaakte waren de zendingen naar de klanten, omdat producten steeds groter en zwaarder werden. Eskilstuna's rivier was lang niet meer toegankelijk voor vaarverkeer. Munktell liet het kanaal van Torshälla naar Eskilstuna restaureren en begon tegelijkertijd met het bouwen van nieuwe sluizen, die in de toekomst grote vrachtschepen aankonden, zodat deze ook in het meer aan de eigen werf konden komen. Het Parlement had 100.000 riksdaler toegewezen voor de bouw, maar Munktell moest meer dan datzelfde bedrag uit eigen zak halen om de klus te klaren.

Munktell bouwde zijn bedrijf uit tot een van de grootste van het land. Hij had leiding over zijn zaak tot in de herfst van zijn leven. In 1879 werd het bedrijf omgezet in een aktiebolag (Zweedse B.V.), toen zijn zoon de functie van zaakvoerder op zich nam en zijn neef manager werd. 
Johan Theofron was echter nog dagelijks werkzaam in de fabriek tot aan zijn dood op 4 juli 1887.

Bolinder-Munktell, BM, volvo, facebook Bolinder-Munktell, Volvo, BM, youtube